Výchovné poradenství

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Zapište si do kalendáře – přehled důležitých termínů

31. 1. 2018 - k tomuto datu musí ředitelé SŠ zveřejnit kritéria přijímacího řízení na webových stránkách.

1. 3. 2018 - do tohoto data se musí odevzdat přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy. Přihlášky musí střední škole podat rodiče (zákonní zástupci) dítěte. V případě některých oborů je potřeba i potvrzení od lékaře (viz kritéria přijímacího řízení).

12. a 16. 4. 2018 - řádné termíny jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia.

13. a 17. 4. 2018 - řádné termíny jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

10. a 11. 5. 2018 - náhradní termín pro konání jednotných zkoušek

22. - 30. 4. 2018 - do tohoto data zpřístupní CERMAT výsledky jednotné zkoušky příslušným středním školám. Do dvou pracovních dnů poté musí ředitelé zveřejnit hodnocení přijímacího řízení a seznam uchazečů.
Pokud je vaše dítě jen pár míst „pod čarou“, je vhodné podat odvolání. Řada uchazečů se nejspíš dostane na obě školy, nastoupit však může jen na jednu. Počet uvolněných míst však budou znát až poté, co jim budou doručeny zápisové lístky.

Květen, červen, září 2018 Některé školy mohou vypsat další kola přijímacího řízení.

Zápisový lístek: Dostanete jej ve škole od výchovné poradkyně - začátkem dubna. Lístek se vydává proti podpisu pouze zákonným zástupcům a je pro každého jeden. Po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (což bude nejpozději 2. května) jej musíte vyplněný do deseti pracovních dní doručit na střední školu, pro kterou se vaše dítě rozhodlo. Podle počtu doručených zápisových lístků škola pozná, kolik dětí ji bude navštěvovat od září 2018

Další informace v Atlase škol, Jihomoravský kraj str.8., každé dítě dostalo Atlas v říjnu ve škole.


Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice

Žeravice 37, 696 47

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti