Zaměstnanci

Seznam zaměstnanců 2019/2020

Pedagogové:

Jméno e-mail funkce třídnictví
Ing. Eliášová Pavla pavla.eliasova@zs-zeravice.cz koordinátor školního parlamentu 9. ročník
Mgr. Fiala Karel karel.fiala@zs-zeravice.cz   8. ročník
Mgr. Chludilová Andrea reditelka@zs-zeravice.cz ředitelka školy, koordinátor ŠVP 3. ročník
Mgr. Mojmír Mňačko mojmir.mnacko@zs-zeravice.cz    
Mgr. Němečková Alena alena.nemeckova@zs-zeravice.cz koordinátor AŠSK,
výchovný poradce pro 2. stupeň
 
Mgr. Petráková Marcela marcela.petrakova@zs-zeravice.cz výchovný poradce a metodik prevence 6. ročník
Mgr. Pohanková Miloslava miloslava.pohankova@zs-zeravice.cz zástupkyně ředitelky 4., 5. ročník
Mgr. Suttnerová Erika erika.suttnerova@zs-zeravice.cz   1.,2. ročník
Mgr. Nikol Antošová Nedvědická nikol.antosova@zs-zeravice.cz    
Mgr. Vykoukalová Ludmila ludmila.vykoukalova@zs-zeravice.cz    
Mgr. Zelinková Lucie lucie.zelinkova@zs-zeravice.cz   7. ročník

Asistentky pedagoga:

 • Bc. Čechová Radka
 • Surá Lenka
 • Svobodová Jana

Školní družina:

 • Dis. Spurná Petra

Školní speciální pedagog:

 • Mgr. Brožová Magda

Mateřská škola:

 • Němečková Jana – vedoucí učitelka
 • Mgr. Lacinová Petra

Provozní zaměstnanci:

 • Glosová Dana
 • Palagová Lenka
 • Lacinová Marie
 • Janůšková Zdeňka
 • Janůšek Jaroslav

Školní jídelna:

 • Glosová Vladislava – vedoucí stravování
 • Hradečná Marta
 • Nesvadbová Kateřina – vedoucí kuchařka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti