Zaměstnanci

Seznam zaměstnanců 2020/2021

Pedagogové:

Jméno e-mail funkce třídnictví
Ing. Eliášová Pavla eliasova.pavla@zs-zeravice.cz koordinátor školního parlamentu 9. ročník
Mgr. Fiala Karel fiala.karel@zs-zeravice.cz   8. ročník
Mgr. Chludilová Andrea reditelka@zs-zeravice.cz ředitelka školy, koordinátor ŠVP 3. ročník
Mgr. Mojmír Mňačko mnacko.mojmir@zs-zeravice.cz    
Mgr. Němečková Alena nemeckova.alena@zs-zeravice.cz koordinátor AŠSK,
výchovný poradce pro 2. stupeň
 
Mgr. Petráková Marcela petrakova.marcela@zs-zeravice.cz výchovný poradce a metodik prevence 6. ročník
Mgr. Pohanková Miloslava pohankova.miloslava@zs-zeravice.cz zástupkyně ředitelky 4., 5. ročník
Mgr. Lacinová Petra lacinova.petra@zs-zeravice.cz   1.,2. ročník
Mgr. Nikol Antošová Nedvědická antosova.nikol@zs-zeravice.cz    
Mgr. Vykoukalová Ludmila vykoukalova.ludmila@zs-zeravice.cz    
Mgr. Zelinková Lucie zelinkova.lucie@zs-zeravice.cz   7. ročník

Asistentky pedagoga:

Školní družina:

Školní speciální pedagog:

Mateřská škola:

Provozní zaměstnanci:

  • Glosová Dana
  • Palagová Lenka
  • Lacinová Marie
  • Janůšková Zdeňka
  • Janůšek Jaroslav

Školní jídelna:

  • Glosová Vladislava – vedoucí stravování
  • Hradečná Marta
  • Nesvadbová Kateřina – vedoucí kuchařka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti