Zaměstnanci

Seznam zaměstnanců 2018/2019

Pedagogové:

Jméno e-mail funkce třídnictví
Mgr. Bilíčková Ivana ivana.bilickova@zs-zeravice.cz výchovný poradce 2., 5. ročník
Ing.  Eliášová Pavla pavla.eliasova@zs-zeravice.cz koordinátor školního parlamentu 7. ročník
Mgr. Fiala Karel karel.fiala@zs-zeravice.cz   6. ročník
Mgr. Chludilová Andrea zs-zeravice@seznam.cz ředitelka školy, koordinátor ŠVP  
Mgr. Mňačko Mojmír mojmir.mnacko@zs-zeravice.cz    
Mgr. Němečková Alena alena.nemeckova@zs-zeravice.cz koordinátor AŠSK 9. ročník
Mgr. Petráková Marcela marcela.petrakova@zs-zeravice.cz metodik prevence 8. ročník
Mgr. Pohanková Miloslava miloslava.pohankova@zs-zeravice.cz koordinátor PPUČ 3., 4. ročník
Mgr. Váňová Martina martina.vanova@zs-zeravice.cz   1. ročník
Mgr. Zelinková Lucie lucie.zelinkova@zs-zeravice.cz    

Asistentky pedagoga:

 • Korvasová Hana
 • Svobodová Jana

Školní družina:

 • Korvasová Hana

Mateřská škola:

 • Němečková Jana – vedoucí učitelka
 • Ševčíková Zdeňka

Provozní zaměstnanci:

 • Glosová Dana
 • Halačková Marie
 • Knápková Helena

Školní jídelna:

 • Glosová Vladislava – vedoucí stravování
 • Hradečná Marta
 • Nesvadbová Kateřina – vedoucí kuchařka

Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice

Žeravice 37, 696 47

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti