Historie

Historie a vývoj školství od r. 1945

Žeravští občané se nevzdali myšlenky zřídit v obci měšťanskou školu. Příležitost se naskytla v roce 1947, kdy se jednalo o újezdní měšťanskou školu. Částka 277 tisíc korun získaná sbírkou mezi občany, nadšení a chuť k práci pomohly přebudovat zámeček v krátkém čase. Lidé odpracovali stovky brigádnických hodin pod vedením tehdejšího předsedy místního národního výboru Františka Kalivody. Škola byla otevřena, jenže ne samostatná, ale jako pobočka ježovské školy. V té době počet školních dětí značně poklesl a Syrovín, který nejprve přislíbil účast svých dětí v žeravské škole slib zrušil, poněvadž nebylo možno zajistit dopravu. Místních dětí bylo málo, proto byla škola po dvou letech opět zrušena a žáci měli navštěvovat školu v Ježově. Zklamaní občané se rozhodli pro Bzenec. Nezbylo, než znovu hledat cestičky, přesvědčovat, žádat, shánět. Až v roce 1953 byla definitivně otevřena osmiletá střední škola i pro žáky ze Syrovína. Ve staré škole se učily děti žeravské 1. – 5. postupného ročníku, žáci 6. – 8. ročníku z obou vesnic v nové škole.

Děti

V roce 1960 – 61 vstoupil v platnost nový zákon o soustavě výchovy a vzdělání. Začalo se vyučovat podle nových osnov. Žáci dostávají učebnice a školní pomůcky zdarma. Název osmiletá střední škola byl změněn v roce 1959 na základní devítiletou školu. Přibylo žáků a prostory školy nestačily. Bylo nutno pomýšlet na přístavbu. Po předběžných jednáních bylo roku 1960 započato se stavbou. Všichni občané přiložili ruce k dílu. Stavba rostla a vedoucí František Čech, který vystřídal Františka Kalivodu, s celou řadou ochotných občanů budovu v roce 1964 dokončili. Odpracováním 75 000 brigádnických hodin dokázali všichni, jak velmi jim na jejich obci záleží.

Dne 7. listopadu 1964 byla škola slavnostně otevřena. Nová budova má osm tříd, sedm kabinetů, ředitelnu, sborovnu, shromažďovací sál s jevištěm, školní kuchyň s jídelnou, šatnu, sociální zařízení. Spojovacím schodištěm byla spojena se zámečkem. Školní jídelna byla dána do provozu s počátečním stavem 65 strávníků.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

FB

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti