Třídy

Školní rok 2018/2019

Ročník Počet žáků Třídní učitelé
I. 13 Mgr. Váňová Martina
II. 9 Mgr. Bilíčková Ivana
III. 7 Mgr. Pohanková Miloslava
IV. 7 Mgr. Pohanková Miloslava
V. 5 Mgr. Bilíčková Ivana
VI. 7 Mgr. Fiala Karel
VII. 9 Ing.  Eliášová Pavla
VIII. 12 Mgr. Petráková Marcela
IX. 11 Mgr. Němečková Alena

 

 

Hodinová dotace, školní rok 2018/2019

Vyučovací předmět Ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Český jazyk a literatura 9 9 8 8 7 5 4 4 4
Anglický jazyk     3 3 3 3 3 3 3
Matematika 5 5 5 5 5 4 4 4 4
Informační a komunikační t.         1 1 1    
Člověk a jeho svět 2 2 2 3 4        
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 2 2 2 2 2 2 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Dějepis           2 2 1 1
Výchova k občanství           2 1 2 1
Výchova ke zdraví             1 1 1
Fyzika           1 2 2 1
Chemie               2 2
Přírodopis           2 2 2 2
Zeměpis           2 2 2 1
Německý jazyk             3 3 3
Seminář z matematiky                 1
Výpočetní technika                 1
Příprava pokrmů                 1
Celkový počet hodin 21 22 24 25 26 29 31 31 31

Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice

Žeravice 37, 696 47

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti