Třídy

Školní rok 2022/2023

Ročník Počet žáků Třídní učitelé
1. 6 Mgr. Petra Kalincová
2. 8 Mgr. Petra Kalincová
3. 11 Mgr. Miloslava Pohanková
4.  4 Mgr. Miloslava Pohanková
5. 14 Mgr. Veronika Lungová
6. 12 Ing. Pavla Eliašová
7.  8 Mgr. Karel Fiala
8. 10 Mgr. Marcela Petráková
9.  6 Mgr. Lucie Zelinková

Hodinová dotace, školní rok 2022/2023

Vyučovací předmět Ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Český jazyk a literatura 9 9 8 8 7 5 4 4 4
Anglický jazyk     3 3 3 3 3 3 3
Matematika 5 5 5 5 5 5 4 4 4
Informační a komunikační t.         1 1 1    
Člověk a jeho svět 2 2 2 3 4        
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 2 2 2 2 2 2 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 2   1 1
Dějepis           2 2 2 2
Výchova k občanství           1 1 1 1
Výchova ke zdraví             1 1 1
Fyzika           1 2 2 1
Chemie               2 2
Přírodopis           2 2 2 2
Zeměpis           2 2 2 1
Německý jazyk             3 3 3
Seminář z matematiky                 1
Výpočetní technika                 1
Příprava pokrmů                 1
Celkový počet hodin 21 22 24 25 26 29 30 31 32

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti