Školní jídelna

Provoz školní jídelny

Kontakt: 518 626 288

Školní jídelna poskytuje stravování pro:

  • MŠ Žeravice
  • ZŠ Žeravice
  • Zaměstnance ZŠ a MŠ Žeravice
  • Cizí strávníky

Všichni strávníci jsou povinni dodržovat řád školní jídelny. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě. Výdejní doba pokrmů je:

MŠ Žeravice 8.30, 11.30, 14.00
11.10-11.30., 12.05-12.25, 13.00-13.20
Cizí strávníci 10.30-11.00

Zaměstnanci školní jídelny

vedoucí ŠJ  Nesvadbová Kateřina
vedoucí kuchařka Dobešová Jana
pomocná síla  Hradečná Marta

Ceny stravného

  Mateřská škola
3 – 6 let
Mateřská škola
7 a více let
Základní škola
7 – 10 let
Základní škola
11 – 14 let
Základní škola
15 a více let 
Cizí
strávníci 
přesnídávka 11 Kč 12 Kč        
oběd  27 Kč 30 Kč 30 Kč 32 Kč 33 Kč 82 Kč
svačinka  10 Kč 10 Kč        
pitný režim 3 Kč 3 Kč  

Placení stravného

Stravné je možné uhradit i přes internetové bankovnictví po získání potřebných údajů u vedoucí ŠJ a to vždy do 15. dne daného měsíce nebo v hotovosti v kanceláři ved. ŠJ. Stravné v hotovosti se vybírá pouze jen první 2 pracovní dny příslušného měsíce.

Vyúčtovní stravného se provádí na konci kalendářního a školního roku. Přeplatky jsou strávníkům vráceny na účet plátcům přes internetové bankovnictví, popřípadě  v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ.

Přihlášky a odhlášky

Na obědy se žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ přihlašují na začátku školního roku vyplněním přihlášky na stravovaní a jsou na celý rok přihlášeni. Cizí strávníci se mohou přihlásit k odebírání pokrmů v kanceláři vedoucí ŠJ v průběhu celého roku.

Odhlášky na přechodnou dobu se provádí:

  • v kanceláři vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky na čísle 518 626 288, 605 948 480 v době od 6.00 hod. do 13.00 hod.
  • zasláním emailu na adresu zszeravice.stravovani@seznam.cz, nejpozději do 24.00 hodin na následující den
  • přes internet strava.cz nejpozději do 23.00 hod. na následující den. K odhlašování přes internet je zapotřebí hesla, které sdělí vedoucí ŠJ.
  • Jídeliček na https://app.strava.cz/jidelnicky?jidelna=4987

Pouze z důvodu nemoci je možné se odhlásit na týž den, nejpozději však do 7.00 hodin telefonicky. Neodhlášený oběd první den nemoci je možné si odebrat do přinesených nádob. Neodebraný oběd je strávníkovi účtován. Za neodhlášené obědy v nepřítomnosti žáka ve škole je možné účtovat plnou cenu oběda, tj. Včetně mzdových a režijních nákladů.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

FB

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti