Školní jídelna

Provoz školní jídelny

Školní jídelna poskytuje stravování pro:

 • MŠ Žeravice
 • MŠ Žádovice
 • ZŠ Žeravice
 • Zaměstnance ZŠ a MŠ Žeravice
 • Cizí strávníky

Všichni strávníci jsou povinni dodržovat řád školní jídelny. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě. Výdejní doba pokrmů je:

MŠ Žádovice 7.00-11.00
MŠ Žeravice 8.30, 11.30, 14.00
11.10-11.30., 12.05-12.25, 13.00-13.20
Cizí strávníci 10.30-11.00

Zaměstnanci školní jídelny

vedoucí ŠJ  Glosová Vladislava
vedoucí kuchařka Nesvadbová Kateřina
pomocná síla  Hradečná Marta

Ceny stravného

  Mateřská škola
3 – 6 let
Mateřská škola
7 a více let
Základní škola
7 – 10 let
Základní škola
11 – 14 let
Základní škola
15 a více let 
Cizí
strávníci 
přesnídávka 9 Kč 10 Kč        
oběd  25 Kč 27 Kč 28 Kč 30 Kč 31 Kč 65 Kč
svačinka  8 Kč 8 Kč        
pitný režim 3 Kč 3 Kč  

Placení stravného

Stravné je možné od 1.9.2018 uhradit i přes internetové bankovnictví po získání potřebných údajů u vedoucí ŠJ a to vždy do 15. dne daného měsíce nebo v hotovosti v kanceláři ved. ŠJ. Stravné v hotovosti se vybírá pouze jen první 2 pracovní dny příslušného měsíce.

Vyúčtovní stravného se provádí na konci kalendářního a školního roku. Přeplatky jsou strávníkům vráceny na účet plátcům přes internetové bankovnictví, popřípadě  v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ.

Přihlášky a odhlášky

Na obědy se žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ přihlašují na začátku školního roku vyplněním přihlášky na stravovaní a jsou na celý rok přihlášeni. Cizí strávníci se mohou přihlásit k odebírání pokrmů v kanceláři vedoucí ŠJ v průběhu celého roku.

Odhlášky na přechodnou dobu se provádí:

 • v kanceláři vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky na čísle 518626288 v době od 6.00 hod. do 13.00 hod.
 • zasláním emailu na adresu zszeravice.stravovani@seznam.cz, nejpozději do 24.00 hodin na následující den
 • přes internet nejpozději do 23.00 hod. na následující den. K odhlašování přes internet je zapotřebí hesla, které sdělí vedoucí ŠJ.

Pouze z důvodu nemoci je možné se odhlásit na týž den, nejpozději však do 7.00 hodin telefonicky. Neodhlášený oběd první den nemoci je možné si odebrat do přinesených nádob. Neodebraný oběd je strávníkovi účtován. Za neodhlášené obědy v nepřítomnosti žáka ve škole je možné účtovat plnou cenu oběda, tj. Včetně mzdových a režijních nákladů.

V tomto školním roce 2018/2019 se školní jídelna zapojí do projektu nazvaný „100 let společného stravování“. Tento projekt bude probíhat od října 2018 do června 2019.

Cílem tohoto projektu je:

 • ukázat kvalitu českého školního stravování
 • zdůraznit skvělou a náročnou práci českých školních jídelen
 • vyvrátit mýty o školním stravování
 • zlepšit komunikaci mezi strávníky a stravovacím zařízením
 • posunout školní stravování vpřed
 • zapojit žáky a studenty do vzdělávacích programů  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti