PROJEKTY

Vzdělávání pro život

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Vzdělávání pro život

Projetk plakát v PDF

Vzdělávání pro život

 

PODPORA BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ZÁKLADNÍCH PRE/GRAMOTNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM A ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ - PODPORA PRÁCE UČITELŮ (PPUČ)

Projekt, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondůInformace o projektu najdete http://www.nuv.cz/projekty/ppuc

 

Projekt: Poznáváme země EU

Projekt Poznáváme země EU

 

Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT

Projekt „ŠKOLA PRO ŽIVOT“

Projekt „ŠKOLA PRO ŽIVOT“
je spolufinancován Evropskou unií

 

Operačního programu  ROP Jihovýchod
Zakázka malého rozsahu 2.kategorie


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

FB

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti