PROJEKTY

Přírodovědné a polytechnické vzdělávání v ZŠ a MŠ Žeravice

Přírodovědné a polytechnické vzdělávání v ZŠ a MŠ Žeravice

Dokument v PDF

Vzdělávání pro život

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Vzdělávání pro život

Projetk plakát v PDF

Vzdělávání pro život

PODPORA BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ZÁKLADNÍCH PRE/GRAMOTNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM A ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ - PODPORA PRÁCE UČITELŮ (PPUČ)

Projekt, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondůInformace o projektu najdete http://www.nuv.cz/projekty/ppuc

Projekt: Poznáváme země EU

Projekt Poznáváme země EU

Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT

Projekt „ŠKOLA PRO ŽIVOT“

Projekt „ŠKOLA PRO ŽIVOT“
je spolufinancován Evropskou unií

Operačního programu  ROP Jihovýchod
Zakázka malého rozsahu 2.kategorie

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1
V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

PDF digitalizujeme-skolu-letak-pro-publicitu-npo

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

PDF doucovani-letak-pro-publicitu-npo

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

ŽERAVICE – Oprava sociálního zařízení pro žáky ZŠ Žeravice

Ministerstvo financí České republiky

Projekt: “ŽERAVICE – Oprava sociálního zařízení pro žáky ZŠ Žeravice“

byl v roce 2020 realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva financí.

Na financování rekonstrukce sociálního zařízení pro žáky základní školy se v roce 2020 podílelo Ministerstvo financí přispěním prostředků ze státního rozpočtu ČR z Programu 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny a vlády ČR a Podprogramu 298D2280 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.

Výše dotace z Ministerstva financí ČR  2.138.868,- Kč
Podíl obce    237.653,- Kč
Celkové náklady  2.376.521,- Kč

Provedená rekonstrukce měla za cíl opravu dosluhujícího a v dnešní době nevyhovujícího sociálního zařízení, které bylo ve špatném technickém stavu ve všech třech nadzemních podlažích budovy základní školy.

Provedenými stavebními úpravami vzniklo v 1.NP a 3.NP: WC pro ženy (tzn. 2 kabiny WC, 1 kabina pro osobní hygienu, 2 umyvadla) a WC pro muže (tzn. 3 pisoáry, 2 kabiny WC, 2 umyvadla). Dále vzniklo sociální zařízení pro učitele (tzn. 1 kabina WC + předsíň s umyvadlem). Nově vznikla i úklidová místnost s výlevkou, umyvadlem a přívodem teplé i studené vody.

V 2.NP vzniklo WC pro ženy (tzn. 2 kabiny, 2 umyvadla) a WC pro muže (tzn. 3 pisoáry, 2 kabiny, 2 umyvadla). Dále vznikla i úklidová místnost s výlevkou, umyvadlem a přívodem teplé i studené vody.

Před rekonstrukcí

Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí

Po provedené rekonstrukci

Po provedené rekonstrukci Po provedené rekonstrukci Po provedené rekonstrukci Po provedené rekonstrukci Po provedené rekonstrukci Po provedené rekonstrukci Po provedené rekonstrukci Po provedené rekonstrukci Po provedené rekonstrukci

Rekonstrukce odborné IT učebny

EVROPSKÁ UNIE - MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Název projektu: Rekonstrukce odborné IT učebny
Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015098
Hlavním cílem projektu je vybavení IT učebny digitální technikou pro výuku předmětů - práce s digitální technikou, přírodních věd a cizích jazyků.
Celkové náklady projektu: 632 855,47 Kč
Výše dotace: 601 212,69 Kč

Realizace projektu: 2021

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Plakát

Rekonstrukce odborné IT učebny
Plakat A3 - PDF 75kB

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

EVROPSKÁ UNIE - MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Název projektu: Rekonstrukce odborné učebny fyziky
reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011154

Hlavním cílem projektu je vybudování učebny fyziky prostřednictvím pořízení vybavení učebny a stavebních úprav.

Celkové náklady projektu: 1 971 312,00 Kč
Výše dotace: 1 872 746,40 Kč

Realizace projektu: 2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

FB

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti