Kroužky

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2018/2019

Kolo a brusle

V letošním školním roce na naší škole pracují tyto kroužky:

1.stupeň

  • angličtina
  • turistický kroužek
  • zdravotnický kroužek
  • programování

2.stupeň

  • španělština
  • zdravotnický kroužek
  • předtančení na ples

Kromě kroužků jsou žáci 9.ročníku pravidelně připravováni k přijímacímu řízení ke střednímu vzdělávání v předmětech matematika a český jazyk.

Ve škole probíhá výuka hry na hudební nástroje, kterou vyučují učitelé ze Základní umělecké školy Lubomíra Ligase.


Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice

Žeravice 37, 696 47

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti