Kroužky

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2023/2024

Kolo a brusle

V letošním školním roce na naší škole pracují tyto kroužky:

  • Keramika
  • Kreativní tvoření
  • Angličtina
  • Všeuměl

Dále je uskutečňován badatelský workshop a workshop robotika pro zájemce z řad žáků.
Žáci 9.ročníku jsou pravidelně připravováni k přijímacímu řízení ke střednímu vzdělávání.

Ve škole probíhá výuka hry na hudební nástroje, kterou vyučují učitelé ze Základní umělecké školy Lubomíra Ligase.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

FB

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti