Školská rada

Školská rada je poradním orgánem školy. Její členové jsou voleni podle volebního řádu školské rady. Jedná na základě jednacího řádu. Schází se minimálně 2x ročně.

Školská rada má 6 členů:

  • 2 zástupce volené rodiči
  • 2 volené pedagogy
  • 2 volené zřizovatelem

Kontakty na jednotlivé členy školské rady jsou uloženy u ředitelky školy.


Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice

Žeravice 37, 696 47

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti