Celostátní projekty

Celé Česko čte dětem

Od září 2011 je naše základní i mateřská škola zapojena do celostátního projektu "Celé Česko čte dětem," jehož regionální koordinátorkou je p. uč. Andrea Chludilová. Více o projektu na www.celeceskoctedetem.cz.

Mléko do škol

Naše škola se v tomto školním roce opět účastní projektu „Mléko do škol.“ Více informací na  www.mlekodoskol.cz/.

Ovoce do škol

V letošním školním roce se naše škola účastní také projektu „Ovoce do škol.“ Více na  www.skolniovoce.cz/.

Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání - Podpora práce učitelů (PPUČ)

Více infomrací na www.nuv.cz/projekty/ppuc

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

Více infomrací na www.nidv.cz/strategicke-rizeni


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

FB

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti