Akce

Plánované akce

Hasič

Plán akcí na školní rok 2022/2023

1.9.2022 Slavnostní zahájení školního roku v kinosále OÚ
20.9.2022 Dny středních škol 9. tř. Kyjov
4. – 6.10.2022 Exkurze Praha 9. tř.
12.10.2022 Přírodovědný klokan 8., 9. roč.
20.10.2022 Veletrh vzdělávání 9. tř. Břeclav
21.10.2022 Kapka fyziky 6., 9. tř. Hodonín
říjen/listopad Testování tělesné zdatnosti ČŠI 3., 7. ročník
3., 10. 11. 2022 Florbal chlapci Dambořice
10., 23. 11. 2022 Canisterapie 1. stupeň
23.11.2022 Konzultační odpoledne
24.11.2022 Dopravní výchova 1. stupeň
30.11.2022 Skanzen Strážnice 1. stupeň
 1.12.2022 Florbal dívky Dambořice
 5.12.2022 Mikulášská nadílka
 7.12.2022 Zpívání u stromečku před OÚ
 15.12.2022 Dopravní výchova  4., 5. ročník
16. 12. 2022 Vánoční dílny, divadlo, den otevřených dveří
19.-21.12. 2022 Zpívání koled na schodech
22.12.2022 Zpívání koled v kostele, vánoční besídky
12.1.2023 Dopravní výchova 4.,5. ročník
25.2.-3.3.2023 Lyžařský kurz 7., 8., 9. ročník
20.3. 2023 Matematický klokan 2. - 9. ročník
22.3. 2023 Projektový den 1.stupeň
24.3.2023 Technické muzeum Brno 8. ročník
24.3.2023 Jarní dílničky
29.3. 2023 Dopravní výchova 4., 5. ročník
29.3. 2023 Zdravé klima 6. ročník, ŠD
31.3. 2023 Noc s Andersenem 1. stupeň
5.4. - 7.6.2023
(vždy ve středu)
Plavání 2., 3., 4. ročník
5.4. 2023 Zápis do ZŠ
21.4. 2023 Den Země
18.4. 2023 Úřad práce Hodonín 8. ročník
19. 4.2023 Konzultační odpoledne
27.4. 2023 Dopravní hřiště 4.,5. ročník
2.5. 2023 Fotografování tříd
2. 5. 2023 Policie ČR-preventivní program 2. st.
4. 5. 2023 Vida Brno 5.-9. roč.
5. 5. 2023 Návštěva předškoláků v 1. třídě
9. 5. 2023 Preventivní program KROK 3., 4., 5. roč.
10. 5. 2023 Preventivní program KROK 6., 7. roč.
10.5. 2023 Zápis do MŠ
12.5. 2023 Majáles
15. 5. 2023 Výlet 6. roč.
16.,17. 5. 2023 Pečení a zdobení perníčků
17. 5. 2023 Testování ČŠI
23.5. 2023 Dopravní hřiště 4.,5.ročník
24. 5. 2023 Nábor ZUŠ Bzenec
25. 5. 2023 Výlet 9. roč., Výlet MŠ
26. 5. 2023 Návštěva MŠ Žádovice v MŠ a v 1. roč., Pečení koláčků 9. roč.
29. 5. 2023 Preventivní program 6. roč.
29. 5., 5. 6. 2023 Kurz předškoláka
31. 5. 2023 Exkurze veterina 6. roč.
1.6. 2023 Den dětí
5. 6. 2023 Pasování na čtenáře
6. 6. 2023 Beseda se spisovatelkou – předškoláci, 1. -3. roč.
6. 6. 2023 Výlet 8. roč.
7. 6. 2023 Schůzka s rodiči předškoláků
8. 6. 2023 Výlet 3. roč.
9. 6. 2023 Výlet 1. a 2. roč.
12. 6. 2023 Výlet 5. roč., Výlet náboženstí 8., 9. roč.
15. 6. 2023 Výlet ŠD, Výlet 7. roč.
19. 6. 2023 Výlet náboženství 5. roč.
23. 6. 2023 Sportovně branný den - Olympiáda
26. 6. 2023 Dopravní hřiště 1., 2., 3. roč., Prezentace ročníkových prací
27. 6. 2023 Sportovně branný den – Olympiáda (náhradní termín)
28. 6. 2023 Pasování předškoláků MŠ
30. 6. 2023 Ukončení školního roku

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti