Akce

Plánované akce

Hasič

Plán akcí na školní rok 2023/2024

26.1.2024 Den popcornu
24.1.2024 Dopravní výchova 4.,5. roč.
31.1.2024 Den her
21.2.2024 Karneval, Dopravní výchova 4.,5.roč.
25.2.-2.3.2024 Lyžařský kurz
4.3.-8.3.2024 Barevný týden
21.3.2024 Ponožkový den
22.3.2024 Projektový den s technologiemi, Světový den vody
22.3.2024 Noc s Andersenem
25.3.2024 Dopravní výchova 4.,5.roč.
27.3. 2024 Planetárium Brno 6. roč.
3.4.2024 Zápis ZŠ
10.4.2024 Zápis ZŠ (náhradní termín)
17.4.2024 Den naruby
19.4.2024 Den Země
23.4.2024 Den angličtiny
23.4.2024 Konzultační odpoledne
24.4.2024 Preventivní program 6.,8.roč.
29.4. 2024 Dopravní hřiště, Muzeum Kyjov 4.,5. roč.
29.4.2024 Preventivní program 1.,7. roč.
30.4.2024 Preventivní program 2.,3. roč.
3.5.2024 ZOO Hodonín 4.,5. roč.
4.5.2024 Jarní ples
7.5.2024 Fotografování
9.5.2024 Zápis MŠ
13.5.2024 Preventivní program 4.,5. roč.
15.5.2024 Zápis do MŠ (náhradní termín), Den rodiny MŠ
16.5.2024 Výlet Brno 7. roč.
16.,17.5.2024 Tropical Island 8.,9. roč.
22.5.2024 Úřad práce Hodonín 8. roč.
20.-24.5.2024 Pečení perníčků 2. st.
23.5.2024 Dopravní hřiště Kyjov 4.,5. roč.
28.5.2024 Pyžamový den
30.5.2024 Výlet Kovozoo 1. roč.
31.5.2024 Výlet Kovozoo 2. roč.
3.6.2024 Výlet MŠ Ranč Uherský Ostroh
3.6.2024 Den dětí
6.6.2024 Výlet Brno 4. roč.
11.6.2024 Den povolání
11.6.2024 Pasování na čtenáře
12.6.2024 Výlet Brno 6. roč.
13.6.2024 Výlet ŠD Uherské Hradiště
17.6.2024 Výlet Brno 5. roč.
18.6.2024 Pasování předškoláků MŠ
19.6.2024 Výlet 9. roč.
20.6.2024 Olympijské hry
21.6.2024 Prezentace ročníkových prací

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

FB

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti