Akce

Plánované akce

Hasič

Plán akcí na školní rok 2022/2023

1.9.2022 Slavnostní zahájení školního roku v kinosále OÚ
20.9.2022 Dny středních škol 9. tř. Kyjov
4. – 6.10.2022 Exkurze Praha 9. tř.
12.10.2022 Přírodovědný klokan 8., 9. roč.
20.10.2022 Veletrh vzdělávání 9. tř. Břeclav
21.10.2022 Kapka fyziky 6., 9. tř. Hodonín
říjen/listopad Testování tělesné zdatnosti ČŠI 3., 7. ročník
3., 10. 11. 2022 Florbal chlapci Dambořice
10., 23. 11. 2022 Canisterapie 1. stupeň
23.11.2022 Konzultační odpoledne
24.11.2022 Dopravní výchova 1. stupeň
30.11.2022 Skanzen Strážnice 1. stupeň
 1.12.2022 Florbal dívky Dambořice
 5.12.2022 Mikulášská nadílka
 7.12.2022 Zpívání u stromečku před OÚ
 15.12.2022 Dopravní výchova  4., 5. ročník
16. 12. 2022 Vánoční dílny, divadlo, den otevřených dveří
19.-21.12. 2022 Zpívání koled na schodech
22.12.2022 Zpívání koled v kostele, vánoční besídky
12.1.2023 Dopravní výchova 4.,5. ročník
25.2.-3.3.2023 Lyžařský kurz 7., 8., 9. ročník
5.4. - 7.6.2023 ( vždy ve středu) Plavání 2., 3., 4. ročník
5.4. 2023 Zápis do ZŠ
19. 4.2023 Konzultační odpoledne
21. 4.2023 Den Země
10.5.2023 Zápis do MŠ
12.5. 2023 Majáles

 


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti