Dokumenty

Výroční zprávy

Vzdělávací programy

Přijatí žáci ZŠ

Přijaté děti MŠ

Zvláštní zápisy k předškolnímu a základnímu vzdělávání

Rozpočet

Koncepce rozvoje školy

Ostatní

Vnitřní řád školy


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

FB

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti