Základní škola a Mateřská škola Žeravice

Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice Školka Třída

Třída

Naše škola se nachází v malebném městečku Žeravice, v okrese Hodonín, v jihomoravském kraji. Žeravice jsou známy svojí kulturou, lidovými zvyky a vinařstvím. Mají vztah k Janu Ámosu Komenskému, jehož jméno nese naše škola ve svém názvu. Žeravice obklopuje krásná krajina a v okolí se nachází spousta historických památek.

ŠŤASTNÉ A VESELĚ VÁNOČNÍ SVÁTKY

ŠŤASTNÉ A VESELĚ VÁNOČNÍ SVÁTKY

Slavnostní zahájení školního roku

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 se uskuteční v pondělí 2. září 2019 od 8:00 hodin v kinosále. Po zahájení bude následovat schůzka každé třídy v učebně.

Předpokládaný konec v 9:00 – 9:15 h.

Žáci prvního ročníku si přinesou aktovku a přezůvky, žáci ostatních ročníků přezůvky a psací potřeby.

Stravování i školní družina budou v provozu od úterý.  

Studijní stáž ve francouzském Toulouse

Studijní stáž ve francouzském Toulouse
Autorem fotografie je Mgr. Daniel Pražák

Začátkem letošních letních prázdnin jsem měla možnost zúčastnit se zahraniční studijní stáže pod záštitou Národního institutu dalšího vzdělávání (NIDV) a Ministerstva zahraničních věcí. Spolu s dvanácti pedagogy a řediteli škol z různých koutů České republiky se stalo naší cílovou destinací město Toulouse na jihu Francie.

Hlavním tématem našeho týdenního školení bylo Globální rozvojové vzdělávání – trvale udržitelný rozvoj. Kromě řady workshopů, přednášek a diskusí jsme měli možnost nahlédnout do prostorů místních vzdělávacích institucí (Lycée Hélène Boucher, Collège Berthelot nebo Lycée Pierre de Fermat) a vytvořit si tak srovnání se vzdělávacím systémem a edukačním prostředím u nás.

Osobně mě zaujalo samotné výběrové řízení pedagogů do škol, které zde probíhá na státní úrovni na základě osobního portfolia a pohovorů k prokázání kompetencí. Následně je pak učitel přiřazen na školu v různých oblastech Francie, což ve většině případů znamená stěhování se za prací.

Další neznámou pro mě byla skladba pedagogických a nepedagogických pracovníků, která je zde obohacena o zdravotníky a zaměstnance zajišťující dozor o přestávkách a během stravování.

Velmi pozitivně hodnotím celkový ekologický přístup jednotlivých škol, kdy například ve školních jídelnách funguje samoobslužný výběr jídla. Žáci mají možnost nabrat si tolik jídla, kolik ve skutečnosti sní, aby nedocházelo ke vzniku zbytečného odpadu. Stejně tak řada škol využívá dešťovou vodu k zalévání školních pozemků nebo splachování toalet.

V neposlední řadě chci zmínit zákaz používání mobilních telefonů během celého vyučování.

Závěrem bych chtěla velmi poděkovat všem, kteří se podíleli na uskutečnění této studijní cesty do zahraničí. Věřím, že veškeré poznatky získané během stáže se pro všechny zúčastněné stanou velkou zkušeností a inspirací v pedagogické profesi.

Mgr. Marcela Petráková

Spolupráce se společností SEVA

Společnost SEVA nám v rámci projektu zapůjčila SEVA box na hraní a vyzkoušení. Naši malí stavitelé ve školní družině ho s radostí využívají k základům polytechnického vzdělávání.

SEVA SEVA SEVA SEVA SEVA SEVA SEVA SEVA

aktuality více »

Plánované akce
2.9. Slavnostní zahájení školního roku
3.9. Vernisáž novin ze sbírky Karla Fialy
23.-27.9.
projekt EDISON
7.11. zdravotnický den
15.11. Myslivecká přednáška ve školní družině
21.11. 3D kino - podmořský svět
26.11 Adventní tvoření s rodiči ve školní družině
4.12 Anglické divadlo v Hodoníně (4.-9.ročník)
13.12. Vánoční dílny
16.-20.12. Zpívání na schodech
ostatní akce
Prázdniny
Začátek školního roku 2.9.
2019
 
Podzimní prázdniny 29.10.
2019
30.10.
2019
Vánoční prázdniny 23.12.
2019
3.1.
2020
Pololetní prázdniny 31.1.
2020
 
Jarní prázdniny 17.2.
2020
23.2.
2020
Velikonoční prázdniny 9.4.
2020
 
Letní prázdniny 1.7.
2020
31.8.
2020

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti