Základní škola a Mateřská škola Žeravice

Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice Školka Třída

Strategicky řízená škola

Investice do rozvoje vzdělávání

Naše škola se nachází v malebném městečku Žeravice, v okrese Hodonín, v jihomoravském kraji. Žeravice jsou známy svojí kulturou, lidovými zvyky a vinařstvím. Mají vztah k Janu Ámosu Komenskému, jehož jméno nese naše škola ve svém názvu. Žeravice obklopuje krásná krajina a v okolí se nachází spousta historických památek.

Dobrodružství ve skalách Adršpachu

Šesťáci prožili skutečný adaptační pobyt. V horolezeckém táboře, ve skalách, kolem ohně, bez přemíry „civilizačních berliček“…
Poznávali a překonávali především sami sebe. Se spolužáky, s třídním učitelem, duchovním správcem farnosti i „horským vůdcem“ – ředitelem školy.
Digitálně – virtuální pojetí vzdělávání jsme tak doplnili „analogovým“ – skutečně zážitkovým pojetím vzdělávání pro život…:)
Zapsal za tým V. Jansa

Adršpach Adršpach Adršpach Adršpach Adršpach Adršpach

další fotografie z dobrodružství ve skalách Adršpachu naleznete zde

Ředitelské volno

pro žáky základní a mateřské školy na den 29.9.2023.

ředitelské volno

„Prosím o klid v sále…vyslechněte 1. školní hlášení v novém školním roce… Nejprve vzdáme čest naší státní hymně Kde domov můj“…

Těmito slovy, videoprojekcí hymny a snímku voroplavby pro inspiraci představujeme školu…

„Život se někdy přirovnává k řece času a my jsme unášení proudem i všelikými nástrahami.
Naše škola, naše obec jsme na jedné lodi. Jak to na plavidlech bývá - máme různé životní role. Naše městečko má kapitána – pana starostu Hradila a jeho prvního důstojníka pana místostarostu Pohanku. O správný směr věcí duchovních nemám obav, když tu máme Otce Šimonika.

Než představím celou naši školní – lodní posádku – požádám o povzbudivá slova právě je…
Třeba, jak se naučit plavat…“
Pan starosta Hradil pronesl slova povzbuzení a duchovní správce farnosti Otec Šimonik slova útěchy…  Na ranní mši svaté totiž převládala barva červená….“barva učedníků i mučedníků“.

Ředitel školy poděkoval a pokračoval:

ZŠ a MŠ J.Á.Komenského Žeravice na vědomost dává:

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 se koná v pondělí 4. září od 10:30 v kinosále v Žeravicích.

Sraz žáků v šatně školy bude v 10.00.

Před zahájením zveme zájemce na mši za požehnaný školní rok do kostela v Žeravicích. Začátek mše svaté je v 9.00.
Školou povinným i nepovinným přejeme příjemné dny konce prázdnin a poté dobré - nejen školní - časy…
Přeje tým spolupracovníků školy.

Více informací (stravování, družina) najdete v Bakalářích.
Rodiče prvňáčků dostanou informace přímo od třídní učitelky.

Bakaláři

Školou a školkou povinní přejí dobré a zdravé časy dovolených…

Ve škole bude prázdninový provoz každé pondělí 8.00 – 12.00 hod.
Pište – volejte: reditelna@zs-zeravice.cz, zs-zeravice@zs-zeravice.cz, 728 166 012

ZŠ tým

aktuality více »

Vítáme vás v naší škole

Vítáme vás v MŠ

Plánované akce
  připravuje se

 

ostatní akce

Prázdniny
Podzimní    
Vánoční    
Pololetní    
Jarní    
Velikonoční    
Letní    

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

FB

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti