Základní škola a Mateřská škola Žeravice

Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice Školka Třída

Strategicky řízená škola

Investice do rozvoje vzdělávání

Naše škola se nachází v malebném městečku Žeravice, v okrese Hodonín, v jihomoravském kraji. Žeravice jsou známy svojí kulturou, lidovými zvyky a vinařstvím. Mají vztah k Janu Ámosu Komenskému, jehož jméno nese naše škola ve svém názvu. Žeravice obklopuje krásná krajina a v okolí se nachází spousta historických památek.

Olympionici ZŠ a MŠ Žeravice zahájili olympijský rok

2. školní olympijské hry proběhly za účasti představitelů obce, farnosti a soutěžících týmů 20.6.02024.
Trenéři se rekrutovali z řad pedagogů, fotodokumentaci pořídila kolegyně Zuzka, další informace odkazujeme na tiskové středisko (ředitelnu).

Mějte fajné prázdniny a ve zdraví na těle i na duši se vraťte do školních škamen...

Za tým spolupracovníků
V. Jansa

Fotogalerie
2. školní olympijské hry
2. školní olympijské hry

Stanovení výše měsíční úplaty za vzdělávání v mateřské škole a školní družině

další infomrace zde dokument PDF

„Předstihnou“ 2. školní olympijské hry v Žeravicích ty letní v Paříži… :) ?

školní olympijské hry

V přírodním stadionu budou týmy sportovců naší školy i předškoláci soutěžit v netradičních disciplínách – například: Pomocí lana a kladky překonají vzdálenost několika desítek metrů přes rybníček „Plivátko“. Lukem, prakem, vzduchovkou budou lovit modely zvířat a další terče, Čeká je zdolávání různých překážek a zvládání dalších „adrenalinových“ disciplín…

Olympijský oheň bude svítit na cestu průvodu obcí za doprovodu olympijské znělky 20.6.2024 od cca 7.45. Závěrečný ceremoniál za přítomnosti představitelů obce a farnosti je plánován před 12.00.

Zve tým pořadatelů ZŠ a MŠ Žeravice

Oznámení o rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

PDF - 2024-prijate-deti-ms

Oznámení o přerušní provozu mateřské školy

od 5. srpna 2024 do 30. srpna 2024

další infomrace zde dokument PDF

Jarní ples – „Majáles“  2024

Již druhým rokem se setkáváme v máji – měsíci K.H. Máchy -  na společenské akci žáků, rodičů, zaměstnanců školy, zřizovatele a přátel školy…
Kdo jste zavítali – víte, kdo ne – o hodně jste přišli. Fotky napoví, ale atmosféru nesdělí.
Díky všem, kdož jste přiložili ruce i hlavu k dílu.

Fotogalerie
Jarní ples – „Majáles“ 2024
Noc s Andersenem

Oznámení rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od 1. 9. školního roku 2024/2025

Seznam přijatých žáků 2024 dokument PDF: 2024-seznam-prijatych-zaku.pdf

Zápis do mateřské školy na školní rok 2024/2025

zápis proběhne ve čtvrtek 9. 5. 2024 od 9.30 do 11.00 v mateřské škole.

podrobné infomrace v PDF ms-informace-o-zapisu-2024 (361kB)

Noc s Andersenem v naší škole

Fotogalerie
Noc s Andersenem
Noc s Andersenem

Den vody v naší škole

Fotogalerie
Den vody
Den vody

Inovativní výuka

Inovativní výuka v naší škole – 3D tisk, 3D zobrazování, 3D skenování, robotické stavebnice, vizualizéry, interaktivita, digitální mikroskopy, intearaktivní podlaha… Ale „analogový“, empatický přístup k žákům…

Fotogalerie
Inovativní výuka
Inovativní výuka

Velikonoční prázdniny

Čtvrtek 28. března velikonoční prázdniny. MŠ v provozu.

Velikonoční tajemství Velikonoční tajemství

„Velikonoční tajemství“ je největším tajemstvím jaké znám…

„Velikonočně“ zdraví kolektiv ZŠ a MŠ Žeravice.

ZŠ a MŠ Žeravice - pozdrav k zápisu do 1. třídy

Kdo jsme

Lyžníci z Pradědu…

23 žáků naší školy se stalo lyžníky 2023 – 2024.
Stálo je to to mnoho pádů, probdělé noci, slzavé okamžiky, ale snad převládaly chvíle radostné…
Díky vysoko položené lokalitě jsme užili lyžování cele a všichni zvládli potřebné dovednosti – nejen lyžařské. Únikovka, hry na chatě i na sněhu, večerní výprava na Praděd, závody „psích spřežení“, udělování titulů…
Dodávám, že máme k dispozici kompletní lyžařské vybavení i pro zájemce.
Za tým lyžníků V. Jansa

Fotogalerie
Lyžníci z Pradědu
Tvoření v ŠD - Výroba sněhuláků

Přejeme hezké prázdniny

Informace k zápisu do prvních tříd

zápis budoucích žáků 1. třídy na školní rok 2024/2025 se uskuteční ve středu 3. dubna 2024 od 14.00 do 18.00 hodin v budově základní školy.

další infomrace zde dokument PDF

Vysvědčení

Informujeme, že předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí školního roku proběhne během vyučování ve středu 31. ledna. V pátek 2. února se konají pololetní prázdniny a na ně navazují v týdnu od 5. do 9. února v okrese Hodonín jarní prázdniny. Po dobu prázdnin je přerušen provoz školní družiny.

Přejeme hezké prázdniny

Vánoční přání

Vánoční přání

Informace ze ZŠ

V tomto posledním školním týdnu letošního roku nás čeká v pátek 22. prosince v 8:00 Zpívání v kostele. Poté budou následovat besídky ve třídách s třídními učiteli.
1. stupeň končí vyučování v 11:10, 2. stupeň končí vyučování ve 12:05.

Po vánočních prázdninách žákům začíná škola ve středu 3. ledna 2024.

Veselé Vánoce

Adventní dílničky v naší škole...

Advent je obdobím očekávání...a jak jsme čas naplnili a zachytili?
Co fotky nedokážou - zachytit atmosféru. Kdo jste přišli - víte.
Přejeme naplněný čas očekávání a dobré, zdravé časy...

Kolektiv spolupracovníků ZŠ a MŠ Žeravice

Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky Adventnní dílničky

další fotografie Vánoční dílničky 15.12. 2023

Zpívání u vánočního stromu v Žeravicích 13.12. 2023

Zpívání u vánočního stromu v Žeravicích 13.12. 2023

další fotografie zde Zpívání u vánočního stromu v Žeravicích 13.12. 2023

Vánoce v MŠ…

V úterý 12.12. se v naší MŠ pilně pracovalo ve vánočních dílničkách a veselilo při vánoční besídce. Nejdříve děti předvedly rodičům hravé umělecké  vystoupení a pak následovalo umění rukodělné - andílci, veselé vánoční stromečky, zdobné  perníčky a linecké cukroví. Vánoční pohoda a veselá nálada nechyběla na každém kroku. Všichni si tvořivé odpoledne užili. Bylo to příjemné setkání před vánočním volnem…do školky naposled 22.12. a přijďte zas až 3.1. 2024. Tak si to doma pěkně užijte…

Adventní dílničky

Adventní dílničky

aktuality více »

Vítáme vás v naší škole

Vítáme vás v MŠ

Plánované akce
3.6.2024 Výlet MŠ Ranč Uherský Ostroh
3.6.2024 Den dětí
6.6.2024 Výlet Brno 4. roč.
11.6.2024 Den povolání
11.6.2024 Pasování na čtenáře
12.6.2024 Výlet Brno 6. roč.
13.6.2024 Výlet ŠD Uherské Hradiště
17.6.2024 Výlet Brno 5. roč.
18.6.2024 Pasování předškoláků MŠ
19.6.2024 Výlet 9. roč.
20.6.2024 Olympijské hry
21.6.2024 Prezentace ročníkových prací

 

ostatní akce

Prázdniny
Podzimní 26.10.2023 27.10.2023
Vánoční 23.12.2023 2.1.2024
Pololetní 2.2.2024  
Jarní 5.2.2024 11.2.2024
Velikonoční 28.3.2024  
Hlavní 29.6.2024 1.9.2024
  • Vyučování ve školním roce 2023/2024 začíná ve všech základních školách v pondělí 4. září 2023.
  • Vyučování po vánočních prázdninách začne ve středu 3. ledna 2024.
  • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.
  • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.
  • Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.
  • Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

FB

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti