Základní škola a Mateřská škola Žeravice

Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice Školka Třída

Strategicky řízená škola

Investice do rozvoje vzdělávání

Naše škola se nachází v malebném městečku Žeravice, v okrese Hodonín, v jihomoravském kraji. Žeravice jsou známy svojí kulturou, lidovými zvyky a vinařstvím. Mají vztah k Janu Ámosu Komenskému, jehož jméno nese naše škola ve svém názvu. Žeravice obklopuje krásná krajina a v okolí se nachází spousta historických památek.

Vyhlášení volných dnů ze závažných organizačních důvodů.

Podle odst. 2 §24 Školského zákona, v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy ze závažných organizačních důvodů 3 volné dny, a to v termínu 29.11.2021 – 1.12.2021. S důvody vyhlášení volných dnů (dříve ředit. volna) byl seznámen zřizovatel školy.

Zahájení školního roku 2021/2022

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 se uskuteční ve středu 1. září 2021 od 8:00 hodin na školním hřišti. V případě nepříznivého počasí proběhne zahájení ve třídách.

Sraz žáků před školou je v 7:55 h. Žáci prvního ročníku si přinesou aktovku a přezůvky, ostatní žáci přezůvky a psací potřeby.

Dle aktuálních epidemických nařízení proběhne ve třídách testování antigenními testy. Ukončení bude v 9:10 h.

Provoz školní jídelny a školní družiny bude od 2. září, je nutno se včas přihlásit.
Vyučování ve čtvrtek 2.9.:

  • 1. stupeň do 11:10,
  • 2. stupeň do 12:05 h.

V pátek bude vyučování probíhat podle rozvrhu hodin.
Provoz mateřské školy je od středy 1.9. v době od 6:30 do 16:30 hodin.

Online zápis do MŠ

Webová aplikace pro Zápisy Online
(Registrovat se budete moci od 02.05.2021 06:00 do 16.05.2021 23:59)Online zápis

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

do Základní školy a Mateřské školy Jana Ámose Komenského Žeravice
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Termín: 2. – 16.5.2021
ON-LINE

dokumnet PDF Zápis k předškolnímu vzdělávání

Organizace vzdělávání od 12.4.2021

Na základě platných nařízení Vlády ČR probíhá výuka od 12.4.2021 rotačním způsobem následovně:

dokument PDF Organizace vzdělávání od 12.4.2021

Online zápis do 1. ročníku

Webová aplikace pro Zápisy OnlineOnline zápis

Vítáme vás v naší škole

Vítáme vás v MŠ

Zápis do 1. ročníku 2021

více PDF: Zápis do 1. ročníku 2021

Informace o škole pro rodiče budoucích žáků

více PDF: Informace o škole pro rodiče budoucích žáků

Školy zůstávají ve stejném režimu jako doposud

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5.

Více zde: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Informace o předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí, pololetní prázdniny

Výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku obdrží ve čtvrtek 28.1.2021 žáci 1. a 2. ročníku prezenčně, tj. v tištěné podobě. Žáci ostatních ročníků a jejich zákonní zástupci obdrží výpis ve stejném termínu distančně, tzn. elektronicky do e-mailové schránky. Tištěný výpis předají žákům třídní učitelé po nástupu do školy k prezenční výuce. V pátek 29.1.2021 jsou pololetní prázdniny.

Výuka v ZŠ od 4.1.2021

Oznamujeme žákům a rodičům, že dle nařízení Vlády ČR bude od 4.1.2021 probíhat výuka v ZŠ následovně:

1.- 2. ročník povinná prezenční výuka podle rozvrhu hodin, začátek v 7:30 h. Školní družina je pro přihlášené děti v provozu do 15:00 h.

3.-9. ročník povinná distanční výuka podle rozvrhu hodin pro online výuku celé školy. Možnost odebírání obědů, možnost individuálních konzultací s vyučujícími.

Nepřítomnost žáků ve výuce musí být řádně omluvena podle školního řádu.

 

aktuality více »

Plánované akce
1.9.2021 Slavnostní zahájení školního roku ve třídách školy
8.9.2021 T mobile olympijský běh
21.9.2021 Dny středních škol 9.tř.
23.9.2021 Projekt Replug.me 7.-9.tř.
29.9.2021 Branný den
8.10.2021 Celé Česko čte dětem
13.10.2021 Přírodovědný klokan 8.,9.roč.
15.10.2021 ZOO Hodonín 4.,5.tř.
20.10.2021 Veletrh vzdělávání 9.tř.
2.11.2021 Projekt Replug.me 7.-9.tř.
2.11.2021 Konzultační odpoledne
11.11.2021 Divadlo Brno 1. st.
15.11.2021 Vida Brno 6.,7.tř.
19.11.2021 Divadlo Zlín 2.st.
ostatní akce
Prázdniny
Podzimní 27.10.
2021
29.10.
2021
Vánoční 23.12.
2021
2.1.
2022
Pololetní 4.2.
2022
 
Jarní  7.3.
2022
13.3.
2022
Velikonoční 14.4.
2022
 
Letní 1.7.
2022
31.8.
2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti