Aktuality 2023-2024

Vyjádření zaměstnanců ZŠ a MŠ JAK Žeravice ke stávce 27.11. 2023

PDF - vyjádření zaměstnanců

ZŠ a MŠ Žeravice - uzavření školy - stávka - 27.11.2023

oznámení o přerušní provozu

PDF - uzavření školy - stávka

Sdělení o přerušení provozu MŠ a ZŠ

Termín přerušení provozu - od 23.12. (včetně) do 2.1.2024 (včetně). Opětovné zahájení provozu bude tedy 3.1. 2024. Ve stejné době bude mimo provoz i ZŠ vč. stravovacího režimu.

Vlastimil Jansa, ředitel školy

dokument PDF

Vzdělávání - v pohybu

27.9. k nám přijela milá návštěva Vzdělávání - v pohybu a odměnila naše žáky 8. a 9. ročníku sladkou odměnou a poukazem na projížďku šlapací drezínou v Ratíškovicích. Nebylo to jen tak. Při účasti na Dni středních škol Kyjovského Slovácka v rámci doprovodného programu vyplňovali žáci jednotlivých škol kvíz. Kvíz našich žáků se dostal do finále a byl vylosován. Blahopřejeme a děkujeme.

Vzdělávání - v pohybu Vzdělávání - v pohybu Vzdělávání - v pohybu

Dobrodružství ve skalách Adršpachu

Šesťáci prožili skutečný adaptační pobyt. V horolezeckém táboře, ve skalách, kolem ohně, bez přemíry „civilizačních berliček“…
Poznávali a překonávali především sami sebe. Se spolužáky, s třídním učitelem, duchovním správcem farnosti i „horským vůdcem“ – ředitelem školy.
Digitálně – virtuální pojetí vzdělávání jsme tak doplnili „analogovým“ – skutečně zážitkovým pojetím vzdělávání pro život…:)
Zapsal za tým V. Jansa

Adršpach Adršpach Adršpach Adršpach Adršpach Adršpach

další fotografie z dobrodružství ve skalách Adršpachu naleznete zde

Ředitelské volno

pro žáky základní a mateřské školy na den 29.9.2023.

ředitelské volno

„Prosím o klid v sále…vyslechněte 1. školní hlášení v novém školním roce… Nejprve vzdáme čest naší státní hymně Kde domov můj“…

Těmito slovy, videoprojekcí hymny a snímku voroplavby pro inspiraci představujeme školu…

„Život se někdy přirovnává k řece času a my jsme unášení proudem i všelikými nástrahami.
Naše škola, naše obec jsme na jedné lodi. Jak to na plavidlech bývá - máme různé životní role. Naše městečko má kapitána – pana starostu Hradila a jeho prvního důstojníka pana místostarostu Pohanku. O správný směr věcí duchovních nemám obav, když tu máme Otce Šimonika.

Než představím celou naši školní – lodní posádku – požádám o povzbudivá slova právě je…
Třeba, jak se naučit plavat…“
Pan starosta Hradil pronesl slova povzbuzení a duchovní správce farnosti Otec Šimonik slova útěchy…  Na ranní mši svaté totiž převládala barva červená….“barva učedníků i mučedníků“.

Ředitel školy poděkoval a pokračoval:

ZŠ a MŠ J.Á.Komenského Žeravice na vědomost dává:

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 se koná v pondělí 4. září od 10:30 v kinosále v Žeravicích.

Sraz žáků v šatně školy bude v 10.00.

Před zahájením zveme zájemce na mši za požehnaný školní rok do kostela v Žeravicích. Začátek mše svaté je v 9.00.
Školou povinným i nepovinným přejeme příjemné dny konce prázdnin a poté dobré - nejen školní - časy…
Přeje tým spolupracovníků školy.

Více informací (stravování, družina) najdete v Bakalářích.
Rodiče prvňáčků dostanou informace přímo od třídní učitelky.

Bakaláři

Školou a školkou povinní přejí dobré a zdravé časy dovolených…

Ve škole bude prázdninový provoz každé pondělí 8.00 – 12.00 hod.
Pište – volejte: reditelna@zs-zeravice.cz, zs-zeravice@zs-zeravice.cz, 728 166 012

ZŠ tým


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

FB

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti