Zahájení školního roku

„Prosím o klid v sále…vyslechněte 1. školní hlášení v novém školním roce…
Nejprve vzdáme čest naší státní hymně Kde domov můj“…

Těmito slovy, videoprojekcí hymny a snímku voroplavby pro inspiraci představujeme školu…

Život se někdy přirovnává k řece času a my jsme unášení proudem i všelikými nástrahami.
Naše škola, naše obec jsme na jedné lodi. Jak to na plavidlech bývá - máme různé životní role. Naše městečko má kapitána – pana starostu Hradila a jeho prvního důstojníka pana místostarostu Pohanku. O správný směr věcí duchovních nemám obav, když tu máme Otce Šimonika.

Než představím celou naši školní – lodní posádku – požádám o povzbudivá slova právě je…
Třeba, jak se naučit plavat…“
Pan starosta Hradil pronesl slova povzbuzení a duchovní správce farnosti Otec Šimonik slova útěchy…😊  Na ranní mši svaté totiž převládala barva červená….“barva učedníků i mučedníků“.

Ředitel školy poděkoval a pokračoval:

„Zvláště vítám na palubě naše nejmladší spolužáky a děkuji rodičům, kteří si dnes udělali čas přijít. A určitě přijďte do školy i zítra a tak dále a uvidíte, jak rychle teče čas…po devět let…. průvodcem prvňáčkům bude paní učitelka Pavla Matuchová.  Po ukončení zahájení se společně s rodiči sejdeme v první třídě ve škole…

Již otrkané druháky povede také paní učitelka Pavla Matuchová s asistencí Marty Išové, kolegyně Pavla převzala štafetu po kolegyni Petře Kalincové, která je čerstvou maminkou…na dálku pozdravujeme…

Třeťáci se mohou těšit, že na první stupeň se vrací kolega Karel Fiala.

Čtvrťáci a páťáci budou spolupracovat s tandemem paní učitelky Veroniky Lungové s asistencí historika a angličtináře Karla Hanzy.

Šesťáci postoupí na druhý stupeň….a do nejvyššího patra. Povede je nový pan kolega „ajťák“ školy – Martin Prachař s paní asistentkou Janou Svobodovou.

Stále optimistická kolegyně Pavla Eliášová bude předávat optimismus svým sedmákům.

Osmáky bude krotit paní učitelka Ivona Žaliová za pomoci asistentky Lenky Suré.

A výkvět školy?... povede do zdárného konce …školní metodička prevence a zároveň výchovná poradkyně paní učitelka  Marcela Petráková a paní asistentka Zuzana Příkazská.

Od třídnictví si odpočine kolegyně Lucie Zelinková, částečný úvazek bez třídnictví bude mít i Radka Čechová, která bude mít také částečně základní administrativu. Pouze v úterky budete na naší škole potkávat v dílnách dalšího kolegu Františka Horňáka.

A pravou rukou ředitele školy je zástupkyně  Miloslava Pohanková.

Pan Jaroslav Janůšek plně převzal agendu školníka a společně se Zdeňkou Janůškovou, Monikou Leciánovou a Svatavou Frýbortovou se starají o to, aby byla škola a školka příjemné a čisté prostředí.

O naše žaludky se velmi dobře postará tým pod vedením paní Kateřiny Nesvadbové, a to paní Marta Hradečná a Jana Dobešová.

Žákům v družině se bude nadále věnovat vychovatelka Marta Išová.

Naši nejmenší parťáci z mateřské školky se nemohli dočkat a už pracují na svých snech ve třídách Berušek a Sluníček. Průvodkyněmi jsou paní učitelky Michaela Seďová, Jitka Přibylová, paní asistentky Marie Klempířová a Martina Kostrhounová, pod vedením paní Jany Němečkové. Novou tváří je čerstvě vystudovaná folkloristka Andrea Andrýsková.“

Posádku představil ten s tím bidlem místo kormidla - vepředu - ředitel školy Vlastimil Jansa (ilustrační obrázek)

Posádku představil ten s tím bidlem místo kormidl

„A nyní prosím na pódium – prkna co znamenají svět – žáky 1. třídy a prosím kolegyni třídní učitelku Pavlu Matuchovou o jejich doprovod a představení….“

Prvňáčci se představovali, každý dostal zdobné klíče od školy…a od budoucího poznání nepoznaného. Následovalo společné focení a opět u toho bylo veselo.
Slavnostní zahájení bylo doprovázeno promítáním fotogalerie a videosnímky ze života školáků… Veselou atmosféru doplnily skladby „Holky z naší školky, Odbila pátá….“

Inu – po uvedení prvňáčků již nezbývalo, než směle vykročit…škola volá… pojďme na to!
Za naši školu sepsal Vlastimil Jansa, ředitel


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

FB

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti