Dotace

Rekonstrukce odborné IT učebny

EVROPSKÁ UNIE - MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Název projektu: Rekonstrukce odborné IT učebny
Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015098
Hlavním cílem projektu je vybavení IT učebny digitální technikou pro výuku předmětů - práce s digitální technikou, přírodních věd a cizích jazyků.
Celkové náklady projektu: 632 855,47 Kč
Výše dotace: 601 212,69 Kč

Realizace projektu: 2021

Plakát

Rekonstrukce odborné IT učebny
Plakat A3 - PDF 75kB

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

EVROPSKÁ UNIE - MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Název projektu: Rekonstrukce odborné učebny fyziky
reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011154

Hlavním cílem projektu je vybudování učebny fyziky prostřednictvím pořízení vybavení učebny a stavebních úprav.

Celkové náklady projektu: 1 971 312,00 Kč
Výše dotace: 1 872 746,40 Kč

Realizace projektu: 2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti