Dotace

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

EVROPSKÁ UNIE - MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Název projektu: Rekonstrukce odborné učebny fyziky
reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011154

Hlavním cílem projektu je vybudování učebny fyziky prostřednictvím pořízení vybavení učebny a stavebních úprav.

Celkové náklady projektu: 1 971 312,00 Kč
Výše dotace: 1 872 746,40 Kč

Realizace projektu: 2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti