Distanční výuka

Distanční výuka v době uzavření škol probíhá prostřednictvím Google učebny. Žáci ZŠ se přihlašují na online hodiny dle rozvrhů pro distanční výuku a plní tak synchronní část výuky. Jejich absence musí být dle školního řádu omluvena. V asynchronních hodinách řeší zadané úkoly v kurzech předmětů. Úkoly jsou pak odevzdávány prostřednictvím Google učebny a Gmailu. K předávání pracovních listů a dalších materiálů slouží všem dětem a žákům krabice ve vestibulu školy. Žáci dodržují pokyny příslušných vyučujících. V případě nejasností je také kontaktují k vyřešení. Škola je otevřena denně od 6 – 14 hodin.

Žákům jsou dle aktuálních mimořádných opatření nabízeny případně i individuální konzultace.

Předškolní děti z MŠ komunikují s p. učitelkami v online prostředí Google učebny dvakrát týdně (úterý, pátek)

Jednou týdně (pátek v 12:30) se v online prostředí Google učebny setkávají dle zájmu s p. vychovatelkou také děti ze ŠD.

V případě potřeby jsou zákonným zástupcům pro výuku žáků smluvně zapůjčeny notebooky.

Žákům v distančním vzdělávání je umožněno vyzvednout si oběd ze školní jídelny.

V systému Bakaláři jsou zákonní zástupci informováni o hodnocení (ŽK). Dále se zde evidují omluvenky a v systému Komens probíhá také komunikace.

Rozvrhy distanční výuky

ročník PDF
1 1-rocnik.pdf
2 2-rocnik.pdf
3 3-rocnik.pdf
4 4-rocnik.pdf
5 5-rocnik.pdf
6 6-rocnik.pdf
7 7-rocnik.pdf
8 8-rocnik.pdf
9 9-rocnik.pdf

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti