Distanční výuka

Distanční výuka v době uzavření škol probíhá prostřednictvím Google učebny. Žáci ZŠ se přihlašují na online hodiny dle rozvrhů pro distanční výuku a plní tak synchronní část výuky. Jejich absence musí být dle školního řádu omluvena. V asynchronních hodinách řeší zadané úkoly v kurzech předmětů. Úkoly jsou pak odevzdávány prostřednictvím Google učebny a Gmailu. K předávání pracovních listů a dalších materiálů slouží všem dětem a žákům krabice ve vestibulu školy. Žáci dodržují pokyny příslušných vyučujících. V případě nejasností je také kontaktují k vyřešení. Škola je otevřena denně od 6 – 14 hodin.

Žákům jsou nabízeny individuální konzultace.

Předškolní děti z MŠ komunikují s p. učitelkami v online prostředí Google učebny dvakrát týdně (úterý, pátek)
Jednou týdně (pátek v 12:30) se v online prostředí Google učebny setkávají dle zájmu s p. vychovatelkou také děti ze ŠD.

V případě potřeby jsou zákonným zástupcům pro výuku žáků smluvně zapůjčeny notebooky.
Žákům v distančním vzdělávání je umožněno vyzvednout si oběd ze školní jídelny.

V systému Bakaláři jsou zákonní zástupci informováni o hodnocení. Jsou zde vloženy známky za druhé pololetí školního roku 2020/2021.

Rozvrhy distanční výuky

1. ročník 1. 2. 3. 4.
pondělí ČAJS   ČJ M
úterý     ČJ M
středa     ČJ M
čtvrtek     ČJ/M  
pátek     ČJ M
2. ročník 1. 2. 3. 4.
pondělí   M ČJ  
úterý   ČJ M  
středa   ČAJS M ČJ
čtvrtek   M ČJ  
pátek   ČJ ČJ  
3. ročník 1. 2. 3. 4.
pondělí     M ČJ
úterý     M AJ
středa     ČJ ČAJS
čtvrtek     ČJ AJ
pátek     M ČJ
4. ročník 1. 2. 3. 4. 5.
pondělí       ČJ/ Tříd.h. AJ
úterý   M M    
středa     ČJ ČAJS M
čtvrtek ČJ AJ   AJ  
pátek M ČJ      
5. ročník 1. 2. 3. 4. 5.
pondělí AJ ČAJS      
úterý ČJ M      
středa ČJ AJ ČAJS    
čtvrtek   ČJ M    
pátek M AJ      
6. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.
pondělí M AJ ČJ    
úterý M F D      
středa M          
čtvrtek   AJ Z ČJ  Tříd.h.  
pátek            
7. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.
pondělí NJ M        
úterý AJ ČJ M    
středa D Z F   M Tříd.h.
čtvrtek            
pátek   ČJ AJ      
8. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.
pondělí     M ČJ AJ  
úterý NJ         Tříd.h.
středa       M Z  
čtvrtek D AJ ČJ    
pátek F Ch   M    
9. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.
pondělí       Příprava k PZ - M Příprava k PZ - ČJ Příprava M/Tříd.h.
úterý Příprava k PZ - ČJ     M Ch  
středa   M   AJ ČJ  
čtvrtek NJ D M F    
pátek ČJ   Z AJ  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti