Aktuality 2020-2021

Školy zůstávají ve stejném režimu jako doposud

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5.

Více zde: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Informace o předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí, pololetní prázdniny

Výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku obdrží ve čtvrtek 28.1.2021 žáci 1. a 2. ročníku prezenčně, tj. v tištěné podobě. Žáci ostatních ročníků a jejich zákonní zástupci obdrží výpis ve stejném termínu distančně, tzn. elektronicky do e-mailové schránky. Tištěný výpis předají žákům třídní učitelé po nástupu do školy k prezenční výuce. V pátek 29.1.2021 jsou pololetní prázdniny.

Výuka v ZŠ od 4.1.2021

Oznamujeme žákům a rodičům, že dle nařízení Vlády ČR bude od 4.1.2021 probíhat výuka v ZŠ následovně:

1.- 2. ročník povinná prezenční výuka podle rozvrhu hodin, začátek v 7:30 h. Školní družina je pro přihlášené děti v provozu do 15:00 h.

3.-9. ročník povinná distanční výuka podle rozvrhu hodin pro online výuku celé školy. Možnost odebírání obědů, možnost individuálních konzultací s vyučujícími.

Nepřítomnost žáků ve výuce musí být řádně omluvena podle školního řádu.

INFORMACE O KARANTÉNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Informujeme zákonné zástupce dětí, že Okresní hygienická stanice Hodonín rozhodla o karanténě všech dětí a zaměstnanců mateřské školy, a to od 17.12.2020 do 26.12.2020. Důvodem je kontakt s pedagožkou, u které byl pozitivní výsledek testu na COVID-19.

Ošetřovné: po dobu uzavření školy z nařízení OHS mají zákonní zástupci nárok na ošetřovné. Žádost o ošetřovné je ke stažení zde, nepotvrzuje ji lékař ani škola.

Testy na COVID-19: V případě, že zákonné zástupce OHS nekontaktuje do pondělí 21.12.2020, objednají své dítě v PO – ST na testy sami.

Mgr. Andrea Chludilová, ředitelka školy

Fotogalerie: Advent 2020 a Rozvoj gramotností v MŠ

Advent 2020 Rozvoj gramotností v MŠ

Organizace výuky od 30.11.2020

PDF Organizace výuky od 30.11.2020

Provoz ZŠ od 18.11.2020

Oznamujeme rodičům a žákům, že od středy 18.11.2020 se obnovuje prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku s možností odpoledního pobytu ve školní družině.

Ostatní ročníky budou nadále pokračovat v distanční formě vzdělávání. Pro žáky i všechny zaměstnance základní školy platí povinné nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole, a to ve všech prostorách školy. Výjimkou je konzumace oběda ve školní jídelně.

Umožněny budou dle potřeby individuální konzultace jednoho žáka s jedním pedagogem v předem stanoveném čase.

Během distanční výuky mají žáci i nadále nárok na dotovaný školní oběd, který si odeberou a odnesou domů.

Provoz MŠ od 18.11.2020

Provoz mateřské školy je zachován bez omezení. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy nemají povinnost nosit roušku.

Děkujeme rodičům, že děti se známkami respiračního onemocnění ponechávají doma. Děkujeme jim také za spolupráci a spolehlivost při včasných oznámeních karanténních opatření svých rodin.

Díky tomu jsme schopni včas reagovat na vzniklé situace a zajistit provoz.

Informujeme Vás také o tom, že v mateřské i základní škole probíhá pravidelná dezinfekce vzduchu ozónovými generátory.

Informace k výuce a provozu MŠ od 2.11.2020

Oznamujeme rodičům a žákům, že od pondělí 2.11.2020 bude pokračovat výuka obou stupňů školy distanční formou.

Nadále platí možnost odebírat obědy pro žáka školy v určených hodinách. V případě zájmu se prosím domluvte přímo s vedoucí školního stravování.

Mateřská škola bude od 2.11.2020 fungovat bez omezení.

Opatření od 14.10.2020

Oznamujeme rodičům,
že na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 12.10.2020, s platností od středy 14.10.2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. U všech ročníků bude po celou dobu tohoto opatření probíhat povinná distanční výuka podle rozvrhu hodin pro distanční výuku. Podrobné informace předají všem zákonným zástupcům třídní učitelé.

PDF Usnesení Vlády ČR ze dne 12.10.2020

Mimořádné opatření od 12.10.2020

PDF Mimořádné opatření

Informace o distanční výuce druhého stupně

Oznamujeme rodičům žáků 2. stupně, že na základě závažné situace týkající se nepřítomnosti většiny členů pedagogického sboru, po projednání se zřizovatelem školy, dojde od úterý 6.10.2020 k přechodu na distanční formu výuky u všech tříd 2. stupně.

Distanční výuka potrvá do pátku 9.10.2020 a bude probíhat dle rozvrhu hodin pro on-line vyučování, který žáci obdrželi. Absence žáků v on-line hodinách musí být písemně omluvena.
V případě, že do pátku nebudeme rodiče informovat o dalších změnách, nastoupí žáci do školy k prezenční výuce v pondělí 12.10.2020.

V případě dotazů se prosím obracejte na třídní učitele, popř. na adresu reditelka@zs-zeravice.cz.

Informace o karanténě

Informujeme rodiče, že vzhledem k onemocnění Covid-19, které bylo prokázáno u jednoho pedagogického pracovníka základní školy, byla Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje nařízena karanténa všem žákům třetího ročníku, jednomu žákovi druhého ročníku, dvěma dětem mateřské školy a jednomu z dalších pedagogických pracovníků základní školy.

Karanténa potrvá do 9.10.2020 pro žáky a děti, u kterých se neprojeví příznaky onemocnění. V případě, že se u dětí během karantény příznaky onemocnění projeví, kontaktují rodiče dětského lékaře nebo KHS a budou dále postupovat podle jejich pokynů.

Zákonní zástupci žáků a dětí, kterých se opatření bezprostředně týká, byli ředitelkou školy kontaktováni a poučeni o nařízení KHS. O situaci byl informován zřizovatel školy.
Zároveň bylo pedagogům doporučeno používání roušek během výuky také na prvním stupni. Tímto doporučením se škola bude řídit.

V případě dalších skutečností budou zákonní zástupci kontaktováni a informováni. Případné dotazy prosím směřujte oficiální cestou na adresu reditelka@zs-zeravice.cz.

Informace k zahájení školního roku a hygienickým opatřením od 1.9.2020

PDF Informace k zahájení školního roku a hygienickým opatřením od 1.9.2020

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

PDF manuál MŠMT


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti