Aktuality 2020-2021

Opatření od 14.10.2020

Oznamujeme rodičům,
že na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 12.10.2020, s platností od středy 14.10.2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. U všech ročníků bude po celou dobu tohoto opatření probíhat povinná distanční výuka podle rozvrhu hodin pro distanční výuku. Podrobné informace předají všem zákonným zástupcům třídní učitelé.

PDF Usnesení Vlády ČR ze dne 12.10.2020

Mimořádné opatření od 12.10.2020

PDF Mimořádné opatření

Informace o distanční výuce druhého stupně

Oznamujeme rodičům žáků 2. stupně, že na základě závažné situace týkající se nepřítomnosti většiny členů pedagogického sboru, po projednání se zřizovatelem školy, dojde od úterý 6.10.2020 k přechodu na distanční formu výuky u všech tříd 2. stupně.

Distanční výuka potrvá do pátku 9.10.2020 a bude probíhat dle rozvrhu hodin pro on-line vyučování, který žáci obdrželi. Absence žáků v on-line hodinách musí být písemně omluvena.
V případě, že do pátku nebudeme rodiče informovat o dalších změnách, nastoupí žáci do školy k prezenční výuce v pondělí 12.10.2020.

V případě dotazů se prosím obracejte na třídní učitele, popř. na adresu reditelka@zs-zeravice.cz.

Informace o karanténě

Informujeme rodiče, že vzhledem k onemocnění Covid-19, které bylo prokázáno u jednoho pedagogického pracovníka základní školy, byla Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje nařízena karanténa všem žákům třetího ročníku, jednomu žákovi druhého ročníku, dvěma dětem mateřské školy a jednomu z dalších pedagogických pracovníků základní školy.

Karanténa potrvá do 9.10.2020 pro žáky a děti, u kterých se neprojeví příznaky onemocnění. V případě, že se u dětí během karantény příznaky onemocnění projeví, kontaktují rodiče dětského lékaře nebo KHS a budou dále postupovat podle jejich pokynů.

Zákonní zástupci žáků a dětí, kterých se opatření bezprostředně týká, byli ředitelkou školy kontaktováni a poučeni o nařízení KHS. O situaci byl informován zřizovatel školy.
Zároveň bylo pedagogům doporučeno používání roušek během výuky také na prvním stupni. Tímto doporučením se škola bude řídit.

V případě dalších skutečností budou zákonní zástupci kontaktováni a informováni. Případné dotazy prosím směřujte oficiální cestou na adresu reditelka@zs-zeravice.cz.

Informace k zahájení školního roku a hygienickým opatřením od 1.9.2020

PDF Informace k zahájení školního roku a hygienickým opatřením od 1.9.2020

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

PDF manuál MŠMT


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti