Aktuality 2019-2020

Přerušení provozu MŠ v srpnu 2020

PDF přerušení provozu MŠ v srpnu 2020

Provoz MŠ a ZŠ do konce šk. roku 2019/2020

Obnovení osobní přítomnosti ve škole a její podmínky pro žáky Základní školy a Mateřské školy Jana Ámose Komenského Žeravice do konce školního roku 2019/2020

PDF obnovení osobní přítomnosti ZŠ

Provoz mateřské školy v období do konce školního roku 2019/2020

PDF provoz MŠ do konce školního roku

Čestné prohlášení

PDF čestné prohlášení

Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021

Zápis do MŠ - informace (PDF)

Školka v mobilu

On-line zápis do prvního ročníku

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice informuje rodiče předškoláků, že online zápis do prvního ročníku probíhá od 8. dubna do 27. dubna 2020. On-line přihláška je dostupná na webových stránkách školy https://www.zs-zeravice.cz/, případné dotazy rádi zodpovíme elektronicky na adrese reditelka@zs-zeravice.cz, nebo na tel. čísle 730 823 944.

Mgr. Andrea Chludilová, ředitelka školy

Obline zápis do školy

Obline zápis do školy

Zde je pro Vás přihláška na zápis online: Přihláška do 1. ročníku ZŠ | web: zapisyonline.cz

URČENÍ ŠKOLY PRO ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI 3-10 LET RODIČŮ Z VYBRANÝCH PROFESÍ NA KYJOVSKU

Upozorňujeme rodiče dětí a žáků níže uvedených profesí, že určenou školou pro jejich děti ve věku 3-10 let je v současné situaci pro Kyjovsko ZŠ a MŠ Dr. Joklíka Kyjov.

V této škole bude zajišťována péče o děti rodičů z následujících profesí:

  • bezpečnostních sborů,
  • obecní policie,
  • poskytovatelů zdravotních služeb, sociálních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • příslušníků ozbrojených sil,
  • a dále zaměstnanců určené školy nebo školského zařízení.

V případě umístění dětí do MŠ či ZŠ s výše popsaným provozem není nárok na čerpání dávky na ošetřovné.

V případě zájmu o umístění Vašeho dítěte do MŠ či ZŠ nás prosím kontaktujte na e-mailu reditelka@zs-zeravice.cz, nebo na telefonu 730 823 944, kde Vám sdělíme podrobné informace.

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 16.3.2020

Oznamujeme, že podle §3 Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění, a po projednání současné závažné situace se zřizovatelem, bude mateřská škola od pondělí 16.3.2020 do odvolání uzavřena.

Pro potřebu rodičů vystaví vedení školy potvrzení o ošetřovném. V případě potřeby potvrzení nás prosím kontaktujte na e-mailu reditelka@zs-zeravice.cz.

Oznámení o uzavření školy

Oznamujeme,

že na základě MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ vydaného Ministerstvem zdravotnictví dne 10.3.2020, bude s účinností od 11.3.2020 do odvolání pro žáky uzavřena základní škola.

Mimořádné opatření bylo vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace na našem území. Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. O změnách budeme informovat na webových stránkách školy.

Mgr. Andrea Chludilová, ředitelka školy

Zápis do 1. třídy ZŠ a do MŠ pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. třídy ZŠ a do MŠ pro školní rok 2020/2021

PDF Zápis do 1. třídy ZŠPDF Zápis MŠ

Školní ples

Školní ples

ŠŤASTNÉ A VESELĚ VÁNOČNÍ SVÁTKY

ŠŤASTNÉ A VESELĚ VÁNOČNÍ SVÁTKY

Slavnostní zahájení školního roku

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 se uskuteční v pondělí 2. září 2019 od 8:00 hodin v kinosále. Po zahájení bude následovat schůzka každé třídy v učebně.

Předpokládaný konec v 9:00 – 9:15 h.

Žáci prvního ročníku si přinesou aktovku a přezůvky, žáci ostatních ročníků přezůvky a psací potřeby.

Stravování i školní družina budou v provozu od úterý.  


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti