Třídy

Třídní učitelé 2017/2018

I. třída Mgr. Andrea Chludilová
II. třída Mgr. Miloslava Pohanková
III. třída Mgr. Miloslava Pohanková
IV. třída Mgr. Lucie Zelinková
V. třída Mgr. Lucie Zelinková
VI. třída Ing. Pavla Eliášová
VII. třída Mgr. Martina Trusíková
VIII. třída Mgr. Alena Němečková
IX. třída Mgr. Karel Fiala

 

 

Školní rok 2017/2018

Ročník Počet žáků
1. 9
2. 7
3. 7
4. 5
5. 7
6. 9
7. 12
8. 11
9. 8

Hodinová dotace, školní rok 2017/2018

Vyučovací předmět Ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Český jazyk a literatura 9 9 8 8 7 5 4 4 4
Anglický jazyk     3 3 3 3 3 3 3
Matematika 5 5 5 5 5 4 4 4 4
Informační a komunikační t.         1 1 1    
Člověk a jeho svět 2 2 2 3 4        
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 2 2 2 2 2 2 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Dějepis           2 2 1 1
Výchova k občanství           2 1 2 1
Výchova ke zdraví             1 1 1
Fyzika           1 2 2 1
Chemie               2 2
Přírodopis           2 2 2 2
Zeměpis           2 2 2 1
Německý jazyk             3 3 3
Seminář z matematiky                 1
Výpočetní technika                 1
Příprava pokrmů                 1
Celkový počet hodin 21 22 24 25 26 29 31 31 31

Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice

Žeravice 37, 696 47

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE