Školní jídelna

Přihlášky a odhlášky

Přihlásit se na obědy je možné i během měsíce, nejpozději 1 den předem. Odhlašovat se z obědů z důvodů, které jsou známé předem, je nutné nejpozději 1 den dopředu. Z důvodu nemoci je možné se odhlásit z oběda ještě týž den do 7:15 hodin a to buď osobně v kanceláři vedoucí ŠJ nebo telefonicky na čísle 518 626 288. První den nemoci si můžete vzít oběd dojídlonosiče domů za stejnou cenu jako kdyby byl žák ve škole, na ostatní dny nemoci je nutné žáky z obědů odhlásit, neodhlášené obědy nejenže propadají, ale ještě podle zákona 561/2005 Sb. Je možné za neodhlášené obědy vybrat plnou cenu oběda, tj. včetně režijních a mzdových nákladů.

Ceny stravného

Ceny stravného od 1.9.2013

do 6 let 7-9 let
Přesnídávka 8,- 9,-
Oběd 21,- 23,-
Svačinka 7,- 7,-
Celkem 36,- 39,-

 

Cena
7-10 let 23,-
11-14 let 25,-
Nad 15 let 26,-

 

Cizí strávníci 57,-

 

Snahou školní jídelny je současné ceny stravného udržet, i když cena některých potravin stoupá. Je to těžké i z toho důvodu, neboť na příslušný počet dětských porcí vaříme o 1 větší množství přílohových pokrmů než stanoví normy. Důvodem je to, že většina dětí si chodí přidávat i několikrát. Starší žáci si nechávají dávat rovnou větší porce. Hlavně se to týká brambor, rýže, těstovin. Podle vyhlášky nemusíme normy u přílohových potravin přesně dodržovat, jako je tomu např. u normy masa, ale samozřejmě navýšení množství potravin se také promítá v ceně obědů. Pokud by došlo k dalšímu většímu zdražení, museli bychom přistoupit i ke zdražení ceny oběda.

Všechny zaměstnankyně školní jídelny se snaží, aby všichni strávníci, jak žáci, tak zaměstnanci a cizí strávníci byli se stravováním ve školní jídelně spokojeni.

Za ŠJ Vladislava Glosová, vedoucí
zszeravice.stravovani@seznam.cz


Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice

Žeravice 37, 696 47

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE