Celostátní projekty

Ekoškola

Od září 2012 jsme zapojeni do mezinárodního projektu Ekoškola. Více info na http://www.ekoskola.cz/

Celé Česko čte dětem

Od září 2011 je naše základní i mateřská škola zapojena do celostátního projektu "Celé Česko čte dětem," jehož regionální koordinátorkou je p. uč. Andrea Chludilová. Více o projektu na www.celeceskoctedetem.cz.

Mléko do škol

Naše škola se v tomto školním roce opět účastní projektu „Mléko do škol.“ Více informací na  http://www.mlekodoskol.cz/ .

Ovoce do škol

V letošním školním roce se naše škola účastní také projektu „Ovoce do škol.“ Více na   http://www.skolniovoce.cz/ .

Recyklohraní

I letos jsme aktivně zapojeni do projektu „Recyklohraní.“

Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice.

Školy zapojené do projektu získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, za které si mohou následně vybrat zajímavé odměny z našeho katalogu. Další body mohou školy získat za účast v soutěžích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů.

V nabídce katalogu jsou odměny charakteru školních pomůcek, sportovního náčiní, praktické elektroniky, vstupenek do naučných či zábavných parků.
Školní recyklační program umožní deklarovat školám jejich ekologické myšlení a zároveň podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků škol.

Více na http://www.recyklohrani.cz/.


Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice

Žeravice 37, 696 47

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE