Aktuality 2016-2017

Žeravický skřivánek

Žeravický skřivánek

Pozvánka k zápisu do 1. třídy

Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice zve děti k zápisu do 1. třídy. Zápis bude ve středu 19.4.2017 od 14.00 do 16.00 hodin v budově ZŠ.

Pokud se nemůžete k zápisu ze závažných důvodů dostavit, informujte ředitelství školy .

I v tomto školním roce nabízíme rodičům a dětem „Kurz přípravy předškoláků“.

Letošní školní rok se pro žáky IX. třídy nese v duchu testování

V listopadu se zúčastnili testování SCIO. Testy vyplňovali tři a za třídu dosáhli ČJ s výsledkem 40 percentil, M 42 percentil a test Obecně studijních předpokladů 43 percentil.  V naší třídě byli i takoví žáci, kteří měli vysoce nadprůměrný až špičkový výsledek, tj. 85 percentil a více.

V lednu proběhlo testování KALIBRO. V rámci tohoto testování řešili celkem šest testů. Úspěšnost v těchto testech byla 57,2% test Humanitní základ, 59,5% test Ekonomické dovednosti, 53,5% test ČJ, 50,0% test M, 58,4% test Přírodovědný základ,56,6% AJ. Pro srovnání uvedu i průměr, tj. úspěšnost celého testovaného souboru, všech zapojených ZŠ a gymnázií:  58,1% test Humanitní základ, 64,4% test Ekonomické dovednosti, 61,5% test ČJ, 53,1% test M, 58,7% test Přírodovědný základ, 62,0% test AJ.

V květnu budou řešit testy ČŠI z předmětů ČJ, AJ, Př.
Jejich nejdůležitější úkol je však čeká. Ve dnech 12. a 19. dubna jim držme palce, aby úspěšně zvládli jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M na střední školy. Ty se v letošním školním roce konají poprvé.
Ze srdce jim přeju, ať jim první krok k dospěláckému životu vyjde tak, jak si přejí. Aby škola kterou si vybrali, byla tou nejlepší volbou k uskutečnění jejich cílů.

Miloslava Pohanková, tř. uč.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony

Dne 1.1.2017 jsme začali plnit výzvu "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony." Náš projekt se jmenuje "Ze života naší školy." Je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, na spolupráci s rodiči žáků.

Kyberšikana - beseda pro rodiče

V naší škole se bude konat dne 24.1.2017 od 15:00 do 17:00 hodin beseda pro rodiče "O kyberšikaně" pod vedením odborníka z řad Policie ČR por. Bc. Petra Zámečníka. Všichni jste srdečně zváni. 

Metodik prevence: Mgr. M. Trusíková

PF 2017

PF 2017

VÁNOČNÍ DÍLNY

Srdečně všechny zveme na Vánoční dílny, které se budou konat v neděli 11. 12. od 15:00 do 17:00 hodin v prvním patře školy. Přijďte nasát vánoční atmosféru a vyrobit si vánoční ozdoby nebo výzdobu, kterou si pak odnesete domů. Těšíme se na Vás. Zaměstnanci a žáci ZŠ a MŠ Žeravice

Třídní schůzky

Ve středu 23.11.2016 od 15:00 do 17:00 h. se konají třídní schůzky. Od 17:00 h. následuje schůzka žáků deváté třídy a jejich rodičů se zátupci středních škol.

Slavnostní zahájení nového školního roku

ZŠ a MŠ J. Á. Komenského Žeravice oznamuje, že slavnostní zahájení nového školního roku 2016/2017 proběhne ve čtvrtek 1. září 2016 v kinosále v Žeravicích. Začátek v 7:45 h. Přezůvky a psací potřeby s sebou. Předpokládané ukončení vyučování v 9:30 h. Prvňáčci si vezmou aktovku.


Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice

Žeravice 37, 696 47

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE